U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Samenstelling college

Portefeuilleverdeling

Op deze pagina ziet u een voorlopige portefeuilleverdeling. De portefeuilleverdeling wordt vastgesteld op 11 februari 2020. Dan vergadert het college voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling met burgemeester Weys.

Contact opnemen?

Wilt u contact opnemen met een van onze collegeleden? Dat kan.

Neem contact op

 E.M.L. Weys

 
contactgegevens en taken E.M.L. Weys
Functie Burgemeester
E-mailadres e.weys@hilvarenbeek.nl
Taken
 • Algemeen beleid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Financiën
 • Juridische en bestuurlijke coördinatie
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Informatisering en automatisering
 • Dienstverlening
 • Intergemeentelijke samenwerking
Beleidsterreinen Veiligheid, bedrijfsvoering & samenwerking

T.A.M. van de Loo

T.A.M. van de Loo
contactgegevens en taken T.A.M. van de Loo
Functie Wethouder
E-mailadres t.vd.loo@hilvarenbeek.nl
Taken
 • Ruimtelijke ontwikkeling buitengebied
 • Verkeer en vervoer
 • Economische zaken, toerisme en recreatie
 • Beheer openbare ruimte en sportvelden
 • Natuur, milieu en afval
 • Kermis- en marktaangelegenheden
Beleidsterreinen Buitenruimte, infra & economie

L.J.M. van de Moosdijk

 
contactgegevens en taken L.J.M. van de Moosdijk
Functie Wethouder
E-mailadres l.vandemoosdijk@hilvarenbeek.nl
Taken
 • Ruimtelijke ontwikkeling dorpskernen
 • Volkshuisvesting inclusief huisvesting statushouders
 • Erfgoed
 • Vergunningverlening en toezicht bouwen
 • Duurzaamheid
 • Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) inclusief VVGB
 • Grondzaken
 • Beheer gemeentelijk vastgoed
Beleidsterreinen Ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting & duurzaamheid

G.A. Overmans

 
contactgegevens en taken G.A. Overmans
Functie Wethouder
E-mailadres g.overmans@hilvarenbeek.nl
Taken
 • Sociale en maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugd
 • Subsidies
 • Onderwijs, cultuur en sport
 • Gezondheidszorg
 • Arbeidsparticipatie
 • Inburgering en integratie
 • Regio-leerlingenvervoer
Beleidsterreinen Samenleving

F.M. Jansen

contactgegevens en taken F.M. Jansen
Functie Gemeentesecretaris
E-mailadres f.jansen@hilvarenbeek.nl