Het meldpunt openbare ruimte (voorheen: bel- en herstellijn) is er voor het melden van ongemakken en ergernissen in uw directe woon- en werkomgeving. Bij het meldpunt kunt u terecht met meldingen over:

  • onderhoud van openbaar groen
  • onderhoud van wegen, trottoirs en fietspaden
  • zwerfvuil
  • riolering

Wat moet ik doen?

U kunt digitaal of telefonisch een melding doorgeven.

  • direct doorgeven via het digitaal formulier van de gemeente 'melding woonomgeving' of
  • telefonisch via (013) 505 83 00

Hoe werkt het?

Alle meldingen die binnenkomen bij het meldpunt openbare ruimte worden centraal geregistreerd.

Onder het motto 'snel melden = snel herstellen' geldt dat meldingen binnen 10 werkdagen dienen te zijn verholpen. Als de afhandeling langer op zich laat wachten wordt dat aan de melder doorgegeven. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een klus te groot is voor de eigen buitendienst of als het gaat over zaken die binnen afzienbare tijd worden opgelost via gepland groot onderhoud.

Bij spoedeisende meldingen wordt uiteraard direct gereageerd.